PROJECTE A100

Aquest curs hem iniciat A100, un Centre Obert per a uns 25 adolescents de 1r, 2n i 3r d’ESO.

Obrimportes_4En el Centre Obert, de dilluns a divendres, els joves tenen un espai on sentir-se acollits, relacionar-se amb els altres, fer reforç escolar, fer tallers, gaudir d’espais de lleure educatiu… És un projecte participatiu, dissenyat pels mateixos joves i on, a través d’assemblees, de treball en grup i d’un procés d’avaluació constant orientada a la millora anem fent passos per adaptar-lo cada vegada més a les seves necessitats i les situacions que viuen.

El projecte el duen a terme tres educadors i alguns voluntaris, que acompanyen els joves en el seu creixement al llarg de tota l’etapa.

En el marc del projecte oferim també atenció psicoterapèutica en alguns casos individuals, familiars i en grup. El treball directe amb els adolescents es complementa també amb un seguiment coordinat amb la família, instituts, serveis socials i altres agents que tenen relació amb la família.  Així mateix, les famílies poden optar a participar en alguna de les activitats organitzades per la Fundació a nivell general.

#Motxilla4A l’estiu els joves poden escollir participar al casal d’estiu d’adolescents i a l’acampada al Pirineu, que el curs passat es va fer per primera vegada.

Es tracta d’un projecte que va néixer d’una inquietud de la Fundació i que enllaça amb una necessitat detectada en el barri i compartida per serveis socials i centres educatius. En el curs 2016-2017 esperem poder-lo implementar fins a 4t d’ESO.