EDUCAR & FORMAR

 
La paraula educar significa guia, camí, acció que acompanya a una persona d’un estat d’absència de coneixement a un altre. Alhora, formar significa produir una forma, implica exemplaritat, comptar amb un model que ens serveixi de referent.

 

A principi de curs, Marta Ribó, tècnica de salut del Districte 4 de Badalona, va venir al projecte de Formació, Relació i Acompanyament de dones (FAR) i ens va fer una formació sobre salut on, a més de respondre dubtes a nivell de necessitats domèstiques, les dones van poder preguntar també sobre el funcionament del sistema sanitari. Aquesta sessió es va valorar molt positivament perquè ara tenen més clar, entre altres coses, on cal anar en cas d’urgència, el que han de fer a casa quan hi ha un accident, com ha de ser i què ha de contenir la seva farmaciola a casa…

D’altra banda, aquest trimestre van venir a visitar-nos tècniques del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a la Dona) que ens van explicar en què consisteix el servei, com funciona i es va poder parlar i compartir diferents maneres de veure i sentir la violència. Les dones també el van valorar molt bé, quedant-se amb els quatre conceptes importants que més van destacar les tècniques.

Oferir espais com aquests és un dels objectius claus de FAR. Perquè creiem en la importància d’educar i formar les nostres alumnes, donant eines que facilitin o millorin les seves condicions personals per tal que siguin capaces de triar el seu propi camí.

Comparteix!

    Tags: , , , , , ,

    No comments yet.

    Leave a Reply